Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Cấp Căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính Phủ

11/06/2023 18:01 80 lượt xem

Thực hiện Công văn số 699/UBND ngày 09/05/2023 của UBND huyện Hoàng Su Phì, về việc Giao chỉ tiêu thu nhận hồ sơ Căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt, đăng ký tài khoản định danh điện tử phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06-CP; Kế hoạch số 76/KH-CAH ngày 01/05/2023 của Công an huyện Hoàng Su Phì, về thực hiện Đợt cao điểm nước rút về đích cấp Căn cước công dân, tạo tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì; Công văn số 16/UBND, ngày 11/05/2023 của UBND xã Thèn Chu Phìn, về việc Giao chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Trong 2 ngày vừa qua 09 - 10/06/2023, Công an xã Thèn Chu Phìn đã chủ trì phơi hợp với các thành viên Tổ Đề án 06 của xã và Tổ lưu động cấp Căn cước công dân, thu nhận, định danh điện tử của Công an huyện Hoàng Su Phì thực hiện Cấp căn cước công dân và thu nhận, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã Thèn Chu Phìn.

Kết quả trong 02 ngày vừa qua Tổ lưu động cấp Căn cước công dân, thu nhận, định danh điện tử của Công an huyện và Tổ Đề án 06 của xã Thèn Chu Phìn đã thực hiện được, cụ thể là:

- Cấp mới và cấp đổi Căn cước công dân cho = 11 công dân;

- Thu nhận định danh điện tử mức độ 2 = 301 công dân;

- Kích hoạt mức độ 1, mức độ 2 = 273 công dân.

Phấn đấu đến ngày 15/06/2023, Tổ lưu động cấp Căn cước công dân, thu nhận, định danh điện tử của Công an huyện và Tổ Đề án 06 của xã quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu cao điểm được giao./.

Cấp Căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính Phủ
Tổ Đề án 06 của xã đang tích cực thực hiện nhiệm vụ

 

Tẩn Thị Hiến

Tin khác