Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Tăng cường tuyên truyền tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 (bổ sung đợt 6 lần thứ 6) xã Thèn Chu Phìn năm 2022

24/01/2022 11:26 63 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện Hoàng Su Phì, về tuyên truyền tiêm vắc xin phòng chóng dịch Covid-19 bổ sung đợt 6 lần thứ 6 xã Thèn Chu Phìn.

Sáng ngày 24/01/2022 theo sự chỉ đạo của Thường trực UBND xã đã trực tiếp chỉ đạo về công tác tuyên truyền lưu động tại 4/4 thôn đến từng ngõ, gõ từng nhà trên địa bàn xã Thèn Chu Phìn và tuyên truyền vận động nhân dân đi tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Văn hóa xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể của xã tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh cầm tay tại 4/4 thôn trên địa bàn xã.

Tổng số khẩu trên địa bàn xã = 1.791 khẩu (theo kết quả rà soát hộ nghèo), Trong đó: Từ 12 - 17 tuổi = 229 người; Từ 18 tuổi trở lên = 1.100 người (Cộng 12 - 17 tuổi + 18 tuổi trở lên = 1.329 người). Độ tuổi từ 0 - 11 tuổi  = 462 người (chưa có chủ trương cho tiêm).

Đến thời điểm hiện nay tổng số người đến Trạm Y tế xã để tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 là: Mũi 1 = 956 người, Mũi 2 = 859 người, Mũi 3 = 516 người.

Văn hóa xã phối hợp với các ngành đoàn thể tiếp tục tăng cường và tổ chức tuyên truyền đối tượng từ 12 tuổi trở lên đến Trạm Y tế xã để tiêm theo kế hoạch từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 26/01/2022./.

Tăng cường tuyên truyền tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 (bổ sung đợt 6 lần thứ 6) xã Thèn Chu Phìn năm 2022
VH xã tổ chức tuyên truyền tiêm Vắc xin Covid-19
Chảo Diu Thành

Tin khác