Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Hoàng Su Phì tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM giai đoạn 2010- 2020

12/07/2019 00:00 179 lượt xem

Sáng 11/07, BCĐ XDNTM huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM giai đoạn 2010- 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM tỉnh.

Trong 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM huyện đã huy động được gần 300 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách, vốn chương trình 30a, 135 Chính phủ…đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông nông; cán bộ, nhân dân đóng góp được hơn 350.000 ngày công lao động; thực hiện nâng cấp và bê tông hóa gần 500km đường các loại; vận động nhân dân hiến đất gần 400.000m2, quy giá trị thành tiền 125 tỷ đồng; có 22/24 xã có đường nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã, xây dựng được 462 công trình thủy lợi, 322km kênh mương được kiên cố hóa; có 06 HTX thủy nông và 18 tổ quản lý thủy nông hoạt động có hiệu quả; có 18 xã đạt tiêu chí thủy lợi chiếm trên 80%; 93% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; có 18/72 trường học được công nhận trường chuẩn quốc gia; Hoàn thành xây dựng gần 200 nhà văn hóa thôn; đầu tư, hỗ trợ thực hiện được 17 Chợ tại các xã, tăng 12 chợ so với ngày đầu thực hiện chương trình; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 59% xuống còn 42% năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều mới); Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt trên 80%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bình quân đạt trên 98%. Mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2019 đạt hơn 22,5 triệu đồng/người, cao hơn 03 lần so với năm 2010. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của người dân; Hệ thống chính trị được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

  Đến nay, sau 10 năm thực hiện Chương trình XD NTM toàn huyện đã có 2/25 xã, thị trấn đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn XD NTM, các xã còn lại đều đạt từ 8 đến 15 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phì, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Minh Tiến đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định huyện Hoàng Su Phì là một trong những huyện thuộc 30a và là huyện đặc biệt khó khăn đầu tiên của tỉnh có 02 xã đạt chuẩn NTM. Để duy trì những kết quả đã đạt được đồng chí đề nghị huyện cần rà soát, quy hoạch tốt công tác cán bộ củng cố, kiện toàn, bộ máy Văn phòng giúp việc chuyên trách XDNTM từ huyện tới cơ sở; cần nghiên cứu các mục tiêu cơ bản, quan trọng thống nhất phê duyệt để đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ huyện; tiếp tục đẩy mạnh vai trò công tác tuyên truyền để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định XDNTM là nâng cao thu nhập kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Chính vì vậy huyện cần trú trọng phát triển các mô hình kinh tế gắn với việc tìm nơi tiêu thụ ổn định cho sản phẩm; quy hoạch tốt XDNTM từ huyện tới cơ sở trong giai đoạn 2020 đến 2030.

Dịp này, UBND huyện trao giấy khen cho 21 tập thể, 64 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2010 – 2020.


Tin khác