Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Xã Thèn Chu Phìn tiếp tục phát động “Phong trào thứ 7 hướng về nông thôn mới gắn với thi đua xây dựng nông thôn mới” quý III năm 2023

07/08/2023 09:01 48 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 24/03/2023 của UBND xã Thèn Chu Phìn, về Tổ chức lễ phát động “Phong trào thứ 7 hướng về nông thôn mới gắn với thi đua xây dựng Nông thôn mới” năm 2023.

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, vừa qua sáng ngày 05/08/2023 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thèn Chu Phìn tiếp tục thực hiện phát động “Phong trào thứ 7 hướng về nông thôn mới gắn với thi đua xây dựng Nông thôn mới” năm 2023 đến dự gồm có các Đồng chí ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã, các cán bộ, công chức, viên chức, các cán bộ không chuyên trách xã, thôn cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Lùng Chin Hạ.

Kết quả đạt được sau buổi phát động đã nâng cấp được tuyến đường Từ bảng tin đi thôn Lùng Chin Hạ với tổng chiều dài 1.460m, rộng từ 1,5 lên 2,5m. Tổng 113 người cùng hưởng ứng tham gia.

Để phát huy kết quả đã đạt được, nhằm phát động cả hệ thống chính trị, Cán bộ, Đảng viên và nhân dân toàn xã tham gia hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023 với mục tiêu kế hoạch là tạo phong trào không khí sôi nổi phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn trách nhiệm mỗi cán bộ, Đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong đi đầu tham gia thực hiện các nội dung phong trào xây dựng nông thôn mới với các nội dung, hoạt động của năm 2023.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thèn Chu Phìn phấn đấu: Duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; Phấn đấu thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí xã nông thôn mới tại thôn Nậm Dế. Tiếp tục thực hiện mở mới và nâng cấp các tuyến đường khác ở các thôn vào các quý IV năm 2023./.

Xã Thèn Chu Phìn tiếp tục phát động “Phong trào thứ 7 hướng về nông thôn mới gắn với thi đua xây dựng nông thôn mới” quý III năm 2023
Đ/c Chủ tịch UBND xã phát động phong trào
CB, CC, VC tham gia phát động phong trào Thứ 7 hướng về NTM
Bà con, nhân dân thôn Lùng Chin Hạ tham gia phong trào XDNTM

 

Hoàng Thị Dân

Tin khác