Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển Hạ tầng giao thông nông thôn và Hạ tầng du lịch giai đoạn 2021-2023

25/10/2023 20:57 62 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 22/08/2023 của Thường trực HĐND huyện Hoàng Su Phì, về Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển Hạ tầng giao thông nông thôn và Hạ tầng du lịch giai đoạn 2021-2023.

Ngày 21/09/2023, tại Hội trường UBND xã Thèn Chu Phìn. Đoàn giám sát HĐND huyện đã tiến hành tổ chức giám việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển Hạ tầng giao thông nông thôn và Hạ tầng du lịch giai đoạn 2021-2023 tại xã Thèn Chu Phìn.

Thành phần đoàn giám sát gồm có ông Lù Văn Chung - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Ủy viên BTV Đảng ủy huyện - Trưởng đoàn, ông Trần Quang Bằng - Phó chủ tịch HĐND huyện - Phó đoàn, ông Hoàng Tiến Dũng - Ủy viên BTV huyện ủy - Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện, bà Vương Thị Nga - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện -Thành viên, bà Hoàng Thị Nguyệt - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Lùng Minh Chương - Bí thư Đảng ủy xã Bản Luốc, Đại biểu HĐND huyện, ông Triệu Tiến Quang - Chủ tịch Hội nông dân huyện, Đại biểu HĐND huyện.

Về phía xã gồm có các ông Lý Văn Tẩn - Bí thư Đảng ủy xã và các ông, bà Lãnh đạo trong BTV Đảng ủy xã, Thường trực HĐND-UBND xã, các Ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, Lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

Sau khi Đoàn đã đi kiểm tra, giám sát thực tế tại hiện trường các Chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn xã, cụ thể là đường giao thông nông thôn tuyến từ Điểm trường Cáo Phìn 2 đi sang bên thôn Lùng Chin Thượng.

Đoàn về hội trường UBND xã làm việc, sau khi đã nghe đ/c Chủ tịch UBND xã Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, các Chương trình đang triển khai trên địa bàn xã. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển Hạ tầng giao thông nông thôn và Hạ tầng du lịch giai đoạn 2021-2023.

Đ/c Lù Văn Chung - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Ủy viên BTV Đảng ủy huyện đã ghi nhận những thành quả Đảng ủy và Chính quyền địa phương đã đạt được trong giai đoạn 2021-2023, đồng cũng động viên, khuyến khích và chỉ ra những mặt, vẫn đề còn tồn tại và hạn chế. Đề nghị Đảng ủy và Chính quyền địa phương cần cố gắng hơn nữa, nghiên cứu, tìm ra các giải cần khắc phục những tồn tại và hạn chế đã nêu trên./.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển Hạ tầng giao thông nông thôn và Hạ tầng du lịch giai đoạn 2021-2023
Đ/c Lù văn Chung - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc giám sát
Đ/c lù Văn Chung - Trưởng đoàn giám HĐND huyện kiểm tra đường bê tông nông thôn

 

Hoàng Thị Bích Hằng

Tin khác