Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kỳ họp thứ bẩy - HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/06/2023)

23/06/2023 19:36 59 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Thèn Chu Phìn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, về Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Sáng nay ngày 23/06/2023, tại Hội trường Văn hóa xã Thèn Chu Phìn. HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp thứ bẩy-Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự với Hội nghị gồm các vị đại biểu mời: Đ/c La Văn Thành - Đội trưởng Đội kiểm soát thủ tục hành chính Đồn Biên Phòng Thàng Tín, đ/c Lý Văn Tẩn - Bí thư Đảng ủy xã và các đ/c Lãnh đạo trong Ban thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, Lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

Về phía Đại biểu chính thức gồm có các ông/bà: Ma Thị Chư - Đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã và 15 Đại biểu HĐND xã cùng tham dự.

Tại Kỳ họp thứ bẩy - Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, các vị Đại biểu đã thông qua 08 Báo cáo và 03 Tờ trình, cụ thể là:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023;

- Tờ trình xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 (kèm theo Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022);

- Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

- Báo cáo của Ủy ban MTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

- Báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả khảo sát, giám sát năm 2022;

- Tờ trình về Chương trình khảo sát, giám sát của HĐND xã năm 2024;

- Tờ trình về thành lập đoàn giám sát năm 2024;

- Báo cáo kết quả thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ bẩy của Ban kinh tế xã hội;

- Báo cáo kết quả thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ bẩy của Ban pháp chế.

 Tại kỳ họp, đ/c Giàng Văn Lâm - Phó chủ tịch HĐND xã, thay mặt Đoàn chủ tịch đã gợi ý thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng cuối năm 2023 về thực hiện “Các chỉ tiêu chủ yếu” đã ban hành tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Thèn Chu Phìn, về Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Đồng chí Lý Văn Tẩn - Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu chỉ đạo và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời động viên các vị Đại HĐND xã luôn tìm tòi, sáng suốt đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những chỉ tiêu còn chưa đạt cao trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng thời tại kỳ họp thứ bẩy, HĐND xã đã thông qua 03 Nghị quyết, cụ thể là:

- Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022;

- Nghị quyết về Chương trình khảo sát, giám sát của HĐND xã năm 2024;

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung dân chủ, sau 1/2 ngày làm việc Kỳ họp thứ bẩy - HĐND xã Thèn Chu Phìn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra theo đúng Chương trình và thành công tốt đẹp./.

Kỳ họp thứ bẩy - HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/06/2023)
Đoàn chủ tịch chủ trì kỳ họp
Các vị Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ bẩy HĐND xã
Toàn cảnh Kỳ họp thứ bẩy HĐND xã

 

Hoàng Thị Bích Hằng

Tin khác