Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Ra mắt mô hình “Bình yên nơi biên giới” tại thôn Lùng Chin Hạ năm 2023

15/06/2023 16:30 73 lượt xem

Căn cứ Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ công an, về Hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào TDBVANTQ; Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Hoàng Su Phì, về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào TDBVANTQ huyện Hoàng Su Phì” năm 2023; Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 30-05-2023 của Đảng ủy xã Thèn Chu Phìn, về Lãnh đạo công tác xây dựng mô hình “Bình yên nơi biên giới” trên địa bàn thôn Lùng Chin Hạ xã Thèn Chu Phìn; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/05/2023 của UBND xã Thèn Chu Phìn, về Khảo sát, đánh giá tình hình và tổ chức xây dựng mô hình tự quản về ANTT.

Sáng ngày 15/06/2023, UBND xã Thèn Chu Phìn tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Bình yên nơi biên giới” tại thôn Lùng Chin Hạ xã Thèn Chu Phìn. Các đại biểu tham dự gồm đ/c Đinh Văn Tuấn - Đội trưởng Đội xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an huyện, đ/c Lù Văn Tiến - Phó đồn Biên Phòng Thàng Tín, đ/c Nông Hồng Văn - Chính trị viên Đội sản xuất số 5 Đoàn kinh tế quốc phòng 313, đ/c Lý Văn Tẩn - Bí thư Đảng ủy xã.

Thành phần trong BCĐ mô hình “Bình yên nơi biên giới” gồm đ/c Thèn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng BCĐ và các Thành viên trong BCĐ, Tổ tự quản về ANTT thôn Lùng Chin Hạ (7 thành viên), cùng đại diện 89/99 hộ gia đình thôn Lùng Chin Hạ tham gia.

Tại buổi Lễ ra mắt mô hình, đ/c Đinh Văn Tuấn - Đội trưởng Đội xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an huyện và đ/c Lý Văn Tẩn - Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác hoạt động và duy trì Mô hình “Bình yên nơi biên giới” nhằm giữ vững ANTT, phòng chống tội phạm, ổn định cuộc sống bình yên của bà con nhân dân, yên tâm sản xuất phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Mô hình “Bình yên nơi biên giới” với nhiệm vụ chủ yếu là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân. Thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia công tác tuần tra giữ gìn ANTT ở cơ sở, tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTT khi có tội phạm xảy ra.

Việc thành lập mô hình nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân, nâng cao ý thức trong nhân dân về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới đất liền./.

Ra mắt mô hình “Bình yên nơi biên giới” tại thôn Lùng Chin Hạ năm 2023
Ra mắt mô hình “Bình yên nơi biên giới” tại thôn Lùng Chin Hạ

 

Tẩn Thị Hiến

Tin khác