Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thèn Chu Phìn năm 2023

03/11/2023 19:53 67 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-MTTQ-BTT ngày 04/10/2023 của UB MTTQVN huyện Hoàng Su Phì, về việc Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023;

Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 13/10/2023 của Ban thường trực UB MTTQVN xã Thèn Chu Phìn, về việc Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong cộng đồng; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội MTTQ xã Thèn Chu Phìn nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra.

Thông qua Ngày hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị, văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kết quả cuộc vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2023 đối với 4/4 thôn và những bài học kinh nghiệm thực hiện trong năm qua.

Tổ chức Ngày hội nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất đất nước và động viên tinh thần cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động có hiệu quả thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội MTTQVN xã Thèn Chu Phìn nhiệm kỳ 2024-2029 sắp tới. Biểu dương, khen thưởng các cá nhân,tập thể, gia đình tiêu biểu thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện tốt quy định, hương ước, quy ước của thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh từ mỗi thôn trên địa bàn xã.

Sáng 01/11/2023 Ban Công tác Mặt trận thôn Lùng Chin Hạ, xã Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phì) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm cấp xã, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2023).

Dự ngày hội có các đồng chí: Dương Minh Du - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; Giàng Văn Lâm - Phó chủ tịch HĐND xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Thèn Chu Phìn, cùng đông đảo người dân thôn Lùng Chin Hạ.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQVN; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn khu dân cư.

Thôn Lùng Chin Hạ có 99 hộ = 484 nhân khẩu. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngay từ đầu năm 2023, có 99/99 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 69 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 68,3%. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được chú trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quốc phòng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phát biểu tại ngày hội, đ/c Dương Minh Du - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhân dân thôn Lùng Chin Hạ trong việc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Dịp này, UB MTTQVN xã đã trao 2 suất quà (mỗi suất 200 nghìn đồng) cho 2 hộ gia đình nghèo có hoàn khó khăn. Tặng giấy khen cho 01 tập thể và 6 cá nhân, hộ gia đình thôn Lùng Chin Hạ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào năm 2023./.

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thèn Chu Phìn năm 2023
Đ/c Dương Minh Du - CT.UBND xã phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Các vị Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu tại Ngày hội

 

Ly Seo Vàng

Tin khác